Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test)

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test)

08-09-2016|897

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test) là xét nghiệm ADN giữa thai nhi và cha giả...

Xem chi tiết
Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi

Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi

08-09-2016|700

Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi

Xem chi tiết
Xét nghiệm ADN ông/bà cháu

Xét nghiệm ADN ông/bà cháu

08-09-2016|736

Xét nghiệm ADN ông/bà cháu

Xem chi tiết
Xét nghiệm ADN mẹ con

Xét nghiệm ADN mẹ con

08-09-2016|746

Xét nghiệm ADN mẹ con

Xem chi tiết
Xét nghiệm huyết thống

Xét nghiệm huyết thống

08-09-2016|493

Xét nghiệm huyết thống

Xem chi tiết
Xét nghiệm ADN cha/con

Xét nghiệm ADN cha/con

07-09-2016|910

Xét nghiệm ADN cha/con

Xem chi tiết