trung tam xet nghiem adn

Trung tâm xét nghiệm ADN Huyết thống DDC

Trung tâm xét nghiệm ADN Huyết thống DDC

03-10-2018|308

Trung tâm xét nghiệm ADN Huyết thống của DDC cung cấp xét nghiệm cha con, mẹ con, họ hàng. Đặc biệt xét nghiệm adn thai nhi từ tuần thai thứ 8.

Xem chi tiết
Giới thiệu DNA Center

Giới thiệu DNA Center

08-09-2016|1058

Trung tâm xét nghiệm DNA Center là văn phòng đại diện của DDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cung cấp các xét nghiệm adn huyết thống với chi phí tốt nhất.

Xem chi tiết