xet nghiem adn thai nhi

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test)

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test)

08-09-2016|943

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test) là xét nghiệm ADN giữa thai nhi và cha giả định qua mẫu thử là máu của người mẹ từ tuần thai thứ 8

Xem chi tiết