Phát hiện các bệnh liên quan đến lệch bội NST thai nhi từ máu mẹ bằng xét nghiệm NIPT . Có 2 gói xét nghiệm Nipt mà khách hàng có thể lựa chọn

BẢNG GIÁ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH - NIPT

Phát hiện các bệnh liên quan đến lệch bội NST thai nhi từ máu mẹ bằng xét nghiệm NIPT  

 

THỨ TỰ

PHÁT HIỆN 

 THỜI GIAN (*)

 LỆ PHÍ (VNĐ)

1.

- Phát hiện lệch bội 3 nhiễm sắc thể phổ biến: 13, 18 , 21 liên quan đến 3 hội chứng bệnh di truyền: PATAU (13), EDWARDS (18), DOWN (21).
- Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể giới tính liên quan đến 4 hội chứng: Turner (XO), hội chứng tam nhiễm (XXX), Klinefelte (XXY), Jacobs (XYY)

 7 - 10 ngày

11,5 triệu

2.

- Phát hiện lệch bội 3 nhiễm sắc thể phổ biến: 13, 18 , 21 liên quan đến 3 hội chứng bệnh di truyền: PATAU (13), EDWARDS (18), DOWN (21).
- Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể giới tính liên quan đến 4 hội chứng: Turner (XO), hội chứng tam nhiễm (XXX), Klinefelte (XXY), Jacobs (XYY)
- Phát hiện 5 hội chứng liên quan đến vi mất đoạn.
- Phát hiện bất thường lệch bội số lượng trên tất cả các nhiễm sắc thể còn lại. 
 

7 - 10 ngày

17,3 triệu

 

(*) Thời gian = Ngày (giờ) trả kết quả - ngày (giờ) nhận được mẫu hoặc lấy mẫu.

(Không tính ngày nghỉ lễ và ngày chủ nhật)

  1. Các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (NST)

- Hội chứng DOWN (Thể lệch bội NST 21).​

- Hội chứng EDWARDS (Thể lệch bội NST 18).

- Hội chứng PATAU (Thể lệch bội NST 13).​
 

  1. Các bất thường về nhiễm sắc thể giới tính

- Hội chứng Turner, MX (Thể Monosomy X)

- Thể tam nhiễm X (trisomy X),

- Hội chứng Klinefelte  XXY .

- Hội chứng Jacobs ,XYY

​3. Phát hiện các vi đột biến mất đoạn (Microdeletion)

           - Hội chứng DiGeorge (mất đoạn 22q11.2).

           - Hội chứng Angelman/Prader-Willi (mất đoạn 15q11).

           - Hội chứng Wolf-Hirschhorn (4p).

           - Hội chứng mất đoạn 1p36

           - Hội chứng Cri-du-chat (mất đoạn 5p).

Phát hiện bất thường lệch bội số lượng trên tất cả các nhiễm sắc thể còn lại.

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ