Làm sao có cuộc sống khỏe hơn

Kết quả Xét nghiệm bằng móng tay có chính xác không?

Không phụ thuộc vào các loại mẫu, càng nhiều loci được phân tích trong xét nghiệm huyết thống Cha-Con hoặc xét nghiệm mối quan hệ họ hàng thì độ chính xác càng cao. Trong khi tiêu chuẩn thông thường chỉ yêu cầu 13-16 loci (markers) thì chúng tôi đã phân tích tối thiểu 20 loci cho tất cả các xét nghiệm gien nhằm tăng độ chính xác lên 500 lần.

  • Mỗi xét nghiệm được thực hiện 2 lần.
  • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
  • Thực hiện thêm các xét nghiệm nều cần thiết.
  • Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm quốc tế
  • Chứng nhận AABB và hơn 16 chứng nhận khác.

Với quy trình xét nghiệm kép tại DDC Việt Nam (mỗi mẫu được tiến hành 2 lần) và hệ thống kiểm soát thông tin tự động 100%, chúng tôi đảm bảo cho ra bản kết quả chính xác nhất. >> Mẫu kết quả