Làm sao có cuộc sống khỏe hơn

Xét nghiệm ADN có chính xác không?

Càng nhiều loci được phân tích trong xét nghiệm huyết thống Cha-Con hoặc xét nghiệm mối quan hệ họ hàng thì độ chính xác càng cao. Trong khi tiêu chuẩn thông thường chỉ yêu cầu 13-16 loci (markers) thì chúng tôi đã phân tích tối thiểu 20 loci cho tất cả các xét nghiệm ADN nhằm tăng độ chính xác lên 500 lần.

  • Mỗi xét nghiệm được thực hiện 2 lần.
  • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
  • Thực hiện thêm các xét nghiệm nều cần thiết.
  • Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm quốc tế
  • Chứng nhận AABB và hơn 16 chứng nhận khác.

Với quy trình xét nghiệm ADN kép tại DDC Việt Nam (mỗi mẫu được tiến hành 2 lần) và hệ thống kiểm soát thông tin tự động 100%, chúng tôi đảm bảo cho ra bản kết quả chính xác nhất.