trung tam xet nghiem adn

Trung tâm xét nghiệm ADN Huyết thống DDC

Trung tâm xét nghiệm ADN Huyết thống DDC

03-10-2018|1876

Trung tâm xét nghiệm ADN Huyết thống của DDC cung cấp xét nghiệm cha con, mẹ con, họ hàng. Đặc biệt xét nghiệm adn thai nhi từ tuần thai thứ 8.

Xem chi tiết
Giới thiệu

Giới thiệu

01-01-2019|1407

Trung tâm xét nghiệm ADN - văn phòng đại diện của DDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cung cấp các xét nghiệm adn huyết thống với chi phí tốt nhất.

Xem chi tiết