xet nghiem adn cha con

Vui buồn quanh chuyện xét nghiệm ADN

Vui buồn quanh chuyện xét nghiệm ADN

28-09-2016|1569

Từ một kết quả xét nghiệm ADN có quan hệ cha con hay không của trung tâm xét nghiệm ADN cha con có người vui vì mọi nghi ngờ trước đây đều không đúng

Xem chi tiết
Xét nghiệm ADN cha/con

Xét nghiệm ADN cha/con

07-09-2016|4668

Xét nghiệm ADN cha con là một xét nghiệm phổ biến nhất nhằm xac định mối quan hệ huyết thông giữa em bé và người cha giả định là có hay không

Xem chi tiết