xet nghiem adn me con

Xét nghiệm ADN mẹ con

Xét nghiệm ADN mẹ con

08-09-2016|1835

Xét nghiệm ADN mẹ con nhằm xac định mối quan hệ huyế thống giữa người con và người mẹ giả định tránh sự nhầm lẫn trong bệnh viện hay khi thụ tinh nhân tạo

Xem chi tiết