xet nghiem adn truoc sinh

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test)

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test)

08-09-2016|2737

Xét nghiệm ADN trước sinh (Prenatal test) là xét nghiệm ADN thai nhi để xác định cha giả định qua mẫu thử là máu của người mẹ từ tuần thai thứ 8

Xem chi tiết