Các kết quả xét nghiệm adn giúp cho người đọc kết quả có thể đưa đến kết luộn về mối quan hệ huyết thống giữa 2 người tham gia xét nghiệm adn

Với độ chính xác 100%, kết quả của xét nghiệm ADN trong quan hệ huyết thống cha/mẹ con hay ông/bà cháu, theo mục đích pháp lý hay mục đích cá nhân, sẽ cho biết người cha giả định là cha sinh học hay không phải là cha sinh học của đứa trẻ hoặc ông/bà có có quan hệ huyết thống với cháu không.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN NHƯ THẾ NÀO

ket qua xet nghiem adn

Kết quả của một xét nghiệm quan hệ cha/mẹ con ông/bà cháucó thể có hai khả năng: là cha con hoặc không là cha con. Mỗi kết quả sẽ chỉ ra xác suất về khả năng có mối quan hệ huyết thống cha con (Probability of Paternity – PP) liệt kê trong bản kết quả.

PP = 99% hoặc cao hơn có nghĩa là người cha giả định là cha sinh học (cha thật) của đứa trẻ với xác suất là 99% hoặc cao hơn. Thông thường, PP của DNA Diagnostics Center cao hơn 99,99% cho mỗi xét nghiệm mối quan hệ cha con.
PP là 0% có nghĩa là người cha giả định bị loại trừ là cha sinh học của đứa trẻ. Nghĩa là ông ta không phải là cha thật của đứa trẻ.
Xét nghiệm quan hệ cha con của bạn sẽ hoàn thành trong vòng 5-7 ngày làm việc kể từ khi phòng thí nghiệm của chúng tôi nhận được đủ mẫu ADN cần thiết. Bạn có thể yêu cầu nhận kết quả của bạn thông qua thư hoặc fax. Nếu bạn đang xét nghiệm cha con theo mục đích cá nhân, bạn cũng có thể yêu cầu nhận kết quả của bạn thông qua thư điện tử.

Để biết thêm thông tin về xét nghiệm quan hệ cha con từ DNA Diagnostics Center, xin vui lòng gọi cho chúng tôi số (chi nhánh tại Việt Nam)

 

Bài viết liên quan: Báo giá phí xét nghiệm adn ; Trung tâm xét nghiệm ADNXét nghiệm adn ở đâu ; Xét nghiệm adn cha con ; Xét nghiệm adn mẹ con ; Xét nghiệm adn thai nhi

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ