Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Xét nghiệm ADN DDC

Dịch vụ Xét nghiệm ADN

Web: http://https://xetnghiemadn.biz/ 

Email: dnacenter.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dnacenter.vn

Chat với chúng tôi: m.me/dnacenter.vn  

Địa chỉ: Tầng 4, 87 Vương Thừa Vũ, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

 

Follow Us

Gửi tin nhắn