Xét nghiệm ADN ông/bà cháu là một xét nghiệm nhằm xác định mối quan hệ họ hàng của những người tham gia đe giải toả mối nghi ngờ

Xét nghiệm ADN mối quan hệ Ông (bà) – Cháu từ DDC có thể giúp bạn giải tỏa thắc mắc về mối quan hệ huyết thống trong gia đình của bạn.

Càng nhiều loci được phân tích trong xét nghiệm huyết thống Cha-Con hoặc xét nghiệm mối quan hệ họ hàng thì độ chính xác càng cao. Trong khi tiêu chuẩn thông thường chỉ yêu cầu 13-16 loci (markers) thì DDC đã phân tích tối thiểu 20 loci cho tất cả các xét nghiệm ADN nhằm tăng độ chính xác lên 500 lần so với bình thường.

Xét nghiệm mối quan hệ Ông (bà) – Cháu nhằm xác định một người cháu có phải là cháu ruột hay không. Xét nghiệm này thường được thực hiện khi người cha (hoặc mẹ) giả định của đứa trẻ không thể cung cấp mẫu và ông bà của đứa trẻ có sự nghi ngờ về huyết thống của đứa trẻ.

Nguyên lý của xét nghiệm này là dựa trên trên việc đứa trẻ được thừa hưởng một nửa phần gen từ người cha (hoặc người mẹ) nhưng cha mẹ của đứa trẻ lại không thể cung cấp mẫu (mất tích, chết), chúng ta có thể dựa vào ông bà để xác định huyết thống của đứa trẻ.

Xin vui lòng kết nối với đường link dưới đây để biết thêm về xét nghiệm mối quan hệ Ông (bà) – Cháu từ DNA DDC.

Người nào sẽ được xét nghiệm?

Cách thu mẫu?

Kết quả xét nghiệm ADN Ông (bà) – Cháu sẽ nói cho bạn biết điều gì?

Xét nghiệm quan hệ Ông (bà) – Cháu với mục đích pháp lý Trong trường hợp xét nghiệm với mục đích pháp lý xin hãy gọi cho chúng tôi số (Hotline tại Việt Nam).

Xét nghiệm mối quan hệ huyết thống Ông (bà) – Cháu với mục đích dân sựĐể yêu cầu loại xét nghiệm này, xin vui lòng sử dụng mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc gọi tới số (Hotline tại Việt Nam).

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ